ร่วมงานกับไลฟ์ไทม์ เทคโนโลยี
Join our Company

 

Chief information officer 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

สถานะ เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ ฺBlockchain
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
มีความสนใจทางด้านสมองกล ความคิดทันสมัย งานบริหารบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

Chief operating officer
ผู้บริหารแผนกการปฏิบัติการ

สถานะ เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ
รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ และมีความคิดทัยสมัย

 

 

 

Chief Financial Officer
ผู้บริหารฝ่ายการเงิน

สถานะ ยังไม่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ
รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ และมีความคิดทัยสมัย

 

 

 

Network Engineer
ฝ่ายระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
สถานะ เปิดรับสมัคร 20 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ไอที ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
มีความคิดทันสมัย มีประสบการณ์ cisco.mikrotik,vmware,linux มีความรู้เกี่ยวกับ ddos,waf,mod_security 

เงินเดือน
*Level 1 เงินเดือน 17000-18000
*Level 2 เงินเดือน 20000-21000
*Level 3 เงินเดือน 23000-24000
*Level 4 เงินเดือน 27000-28000
*Level 5 เงินเดือน 30000-31000
*Level 6 เงินเดือน 33000-34000
*Level 7 เงินเดือน 37000-38000
*Level 8 เงินเดือน 50000-55000
*Level 9 เงินเดือน 100000+

*Level ได้จากระยะเวลาทำงานและการสอบ certificate ของบริษัทฯ
*รายได้ไม่รวมสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา โบนัส อื่นๆ

 

 

Programmer
ฝ่ายฝ่ายวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ + Blockchain
สถานะ เปิดรับสมัคร 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ไอที ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
มีความคิดทันสมัย มีประสบการณ์ c++,c#,php,linux command,nodejs ทั้งหมดหรือแบบใดแบบหนึ่ง

เงินเดือน
*Level 1 เงินเดือน 17000-18000
*Level 2 เงินเดือน 20000-21000
*Level 3 เงินเดือน 23000-24000
*Level 4 เงินเดือน 27000-28000
*Level 5 เงินเดือน 30000-31000
*Level 6 เงินเดือน 33000-34000
*Level 7 เงินเดือน 37000-38000
*Level 8 เงินเดือน 50000-55000
*Level 9 เงินเดือน 100000+

*Level ได้จากระยะเวลาทำงานและการสอบ certificate ของบริษัทฯ
*รายได้ไม่รวมสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา โบนัส อื่นๆ

 

 

พนักงานธุรการ
สถานะ เปิดรับสมัคร 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีรถจักรยานยนต์/รถยนต์เป็นของตัวเอง
มีความจำดี ซื่อสัตย์

เงินเดือน
15000

 

สมัครงานโดยส่งเอกสารแนะนำตัวได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดต่อเรา

Lifetime Technology (Thailand) Co., Ltd

499/27 Moo6 Sunpheesua 
Chiangmai Thailand 50130

Tel : (02) 1500466

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการลูกค้า

ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล์
หรือทางไลน์ไอดี @lifetimetechnology