International Internet Gateway: IIG

         

          หลังจากที่ บริษัทไลฟ์ไทม์ เทคโนโลยี จำกัด (Lifetime Technology Co.,Ltd) โดยคุณพิมงคล ท้าวภิบาล (Mr.Phimongkon Thaophiban) ได้ขอรับใบอนุญาตจากณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่ 2 ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตเลขที่ NTC/INT/IT/001/2562
คุณพิมงคล ท้าวภิบาลกล่าวว่า “เราพร้อมลุยธุรกิจอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ มีคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราจะขายเพี่่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อไปต่างประเทศในค่าบริการถูกลง ทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตของไทยดีขึ้น มีรูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) เป็นเสมือนทางเชื่อมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไปสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ หรือ จุดที่วงจรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เชื่อมต่อกับวงจรอินเทอร์เน็ตในประเทศอื่นๆ เพื่อที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการออนไลน์ต่างๆ”
ทั้งนี้ ทางคุณพิมงคล ท้าวภิบาล เปิดเผยว่า หาก ผู้ให้บริการ ISP ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 02-1500466

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lifetime-idc.com/th/home-th/
สำนักงานนนทบุรีตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89 อาคาร Cosmo Office Park ชั้น7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อเรา

Lifetime Technology (Thailand) Co., Ltd

สำนักงาน จ.นนทบุรี
Cosmo Tower FL 7, Muang thong thani

สำนักงานใหญ่ Lifetime Tower
199/666 Somphot chiangmai 700 Pi Road

TEL : 6621500466
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการลูกค้า

ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล์
หรือทางไลน์ไอดี @lifetimetechnology